fbpx

Aantal steunbetuigingen tot nu toe:

Tot nu toe €317.330,- opgehaald.

20.395

Begin november hebben we ruim 20.000 steunbetuigingen overhandigd aan de provincie. Onze oproep kun je niet meer ondertekenen.

Er is meer natuur nodig in Zuid-Holland

De laatste jaren zien we de druk op de natuur steeds groter worden. Groen wordt opgeofferd voor meer infrastructuur, de stikstofuitstoot is ongekend hoog en door corona is het nog drukker in de natuurgebieden. Met de insecten en weidevogels gaat het slechter dan ooit. Hoog tijd voor verandering:

  • Van alle provincies heeft Zuid-Holland het minste groen per inwoner
  • Het landschap van Zuid-Holland wordt het laagst gewaardeerd
  • De zorgen rond natuur en landschap zijn in onze provincie het grootst

De oplossing ligt niet in het afsluiten van gebieden voor bezoekers, maar juist in het creëren van meer natuur. Door gebieden met elkaar te verbinden, zodat vogels, planten en dieren zich kunnen verspreiden. En met voldoende ruimte voor mensen om te ontspannen en actief te bewegen in de gezonde buitenlucht.

Hup, de schouders eronder

In Zuid-Holland is er maar 8% beschermde natuur (ter vergelijking: Utrecht heeft ruim 20%). In het Natuurpact is afgesproken dat dit in 2027 is uitgebreid naar 9%. Dit betekent dat er nog 3.300 hectare bij moet, een gebied zo groot als de Amsterdamse Waterleidingduinen. Maar de groei stagneert. Daarom roepen we de provincie Zuid-Holland op om alles in het werk te stellen om de gestelde doelstelling te halen. En daarna door te pakken naar minimaal 10% beschermde natuur. Het kan en moet ambitieuzer!

Een gezonde en groene omgeving. Daar teken je toch voor?

Om deze oproep kracht bij te zetten, hebben we jouw hulp als Zuid-Hollander nodig. Laten we 3,7 miljoen paar schouders zetten onder een duurzame aanpak voor een gezondere provincie, met meer groen. Voor alle soorten die hier leven, ons eigen welzijn en dat van nieuwe generaties.

Steun onze oproep voor meer natuur in Zuid-Holland. En geef ‘m door.

  • Ja, ik wil ook meer natuur in Zuid-Holland!

Een greep uit de reacties

Mijn wandelingen en fietstochten wil ik graag in Zuid-Holland maken.
Ik wil niet aangewezen zijn op een andere provincie.

Hans L.

De natuur is niet zomaar een systeem dat we kunnen vervangen.
Grond, bomen en planten zijn essentieel voor onze zuurstof, wateropvang en verkoeling.

JOanne van D.

De natuur en meer groen zijn geen luxe, maar noodzaak voor mens en dier.

Elise L.

Leven zonder groen is niet te doen!

Nick H.

Afgelopen periode heeft meer dan ooit aangetoond dat we groen nodig hebben.
Om te ontspannen en gezond te blijven. De natuur moet we beschermen en koesteren.

Monique van S.

Goed om te weten:

Wat gaan jullie doen met de verzamelde steunbetuigingen?

De oproep heeft als doel om druk uit te oefenen op bestuurders, zodat natuurbescherming hoger op de politieke agenda komt. Hoe meer mensen tekenen, hoe krachtiger het signaal is dat wij als Zuid-Hollanders natuur dichtbij huis belangrijk vinden. Voor alle planten en dieren die hier leven en voor onze eigen gezondheid. We hebben meer natuur nodig in onze provincie!

Bij voldoende ondertekeningen zullen we dit aanbieden aan de provincie Zuid-Holland. We horen graag in een gesprek hoe de afgesproken doelstelling van 9% (oftewel 29.307 hectare natuur, binnen het Natuurnetwerk Nederland) gerealiseerd kan worden in 2027. En daarna willen we doorpakken naar minimaal 10% beschermde natuur. Zuid-Holland verdient het!

Hoeveel groen heeft Zuid-Holland ten opzichte van andere provincies?

Onze provincie staat helemaal op de laatste plaats, zoals je in de tabel kunt zien. Zuid-Holland beschikt over het minste groen per inwoner, namelijk 53 . Dat is minder dan een half volleybalveld. Het landelijk gemiddelde ligt op 281 m² (meer dan 5x zoveel)

Zuid-Holland is de enige Nederlandse provincie waar de oppervlakte groen  per persoon zelfs kleiner is dan de oppervlakte woongebied.

Een verontrustend cijfer, want Zuid-Hollanders hebben ook behoefte aan ontspanning en frisse lucht. Aan natuur om in uit te waaien en vol energie weer thuis te komen.

Natuur per inwoner (2019) – uitgedrukt in m²

Hoe beoordelen Zuid-Hollanders het landschap in hun eigen omgeving?

Het landschap van de provincie Zuid-Holland krijgt het laagste rapportcijfer van Nederland, namelijk een 6,7. Dat bleek uit de Nationale Landschap Enquête van 2019, uitgevoerd door Wageningen Environmental Research in opdracht van Natuurmonumenten. Het gemiddelde cijfer over alle provincies is een 7,5. Rond de grote steden in Zuid-Holland (Rotterdam en de zuidrand van Den Haag) zakt het cijfer zelfs tot onder een zes. 

De komende jaren zal de provincie extra moeten in zetten op de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied en het herstel van de natuur. 

Welke zorgen hebben Zuid-Hollanders op het gebied van natuur en landschap?

Uit de Nationale Landschap Enquête van 2019  blijkt dat een ruime meerderheid van de Zuid-Hollanders zich ‘veel tot grote zorgen’ maakt.

Zorgen ontstaan vooral door de achteruitgang van de natuur in het landelijk gebied, zoals de afname van het aantal bomen, heggen en houtwallen, de afname van bloemen en de afname van vogels, insecten en andere wilde dieren.

Daarnaast zorgt ook de toename van allerlei vormen van verstedelijking, zoals bedrijfsterreinen, stallen, wegen en woningen voor zorgen over toekomstige ontwikkelingen.

Wat is het Natuurpact?

Het natuurbeleid is de afgelopen jaren steeds verder gedecentraliseerd. De provincies zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de ontwikkeling en het beheer van de natuur geworden. In het Natuurpact zijn de ambities met betrekking tot ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland vastgelegd voor de periode tot en met 2027. De realisatie van deze ambities is gedecentraliseerd naar de provincies.

Deel deze oproep

© 2021 Zuid-Hollands Landschap      Privacy statement  –  Disclaimer  –  Cookies